Trang bạn đang tìm đã bị quái vật ngoài hành tinh hủy diệt rồi!
Dùng nút Space để bắn và nút mũi tên   để di chuyển!

Quay về trang chủ