Vitamin k và statins

cỏ 4 láStatins là một khuyến cáo chung cho việc giảm nồng độ LDL – C (cholesterol) và việc sử dụng statin đã tăng lên trong vài thập kỷ gần đây, mặc dù thông thường người ta biết rằng statins làm giảm lượng CoQ10 trong cơ thể. Cho nên, bác sĩ khuyên bệnh nhân đang dùng statin bổ sung CoQ10 để bù lại tác dụng phụ.

Statin

dâu tâyTuy nhiên, một bài báo gần đây đã được xuất bản trong tạp chí Expert Review Clinical Pharmacology rằng các statin có thể hoạt động như là độc tố ty thể với các tác động tiêu cực lên tim mà mạch máu không chỉ thông qua việc giảm coenzyme Q10 (CoQ10) mà còn bằng cách ức chế tổng hợp Vitamin K2, yếu tố đồng kích hoạt Matrix Gla – Protein tác nhân bảo vệ động mạch khỏi vôi hóa.

lung linhBào báo này nói trực tiếp đến vấn đến statin làm gián đoạn cơ chế hoạt động mà vitamin K2 ức chế sự vôi hóa. Tuy nhiên, trong khi CoQ10 và Vitamin K2 đều bị ảnh hưởng bởi statin, hiện vẫn chưa có khuyến cáo bổ sung Vitamin K2 cho người bị bệnh Statin.

Chương trình khuyến mại mỗi tháng
0835 903 468